INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Berger, Maurits
Titel: Kruistocht en jihad
Sub titel: De aanslagen in de Verenigde Staten en de dreiging van de islam

De Nederlandse arabist en kenner van islamitisch recht Michiel Berger, die al jaren in Damascus woont en onderzoek doet, schreef in de twee weken na de aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september 2001 het volgende pamflet. Berger schreef het uit bescherming tegen `onszelf’, naar aanleiding van de mediahetze tegen de Arabische wereld en moslims. In dit pamflet probeert hij het beeld dat veelal in de Westerse (en met name de Nederlandse) media en politiek wordt gepresenteerd van de Arabische wereld en de moslims te nuanceren. De media en politiek grossieren in generalisaties en symplificaties. Berger weigert mee te gaan in de stemming van “wie niet voor ons is, is tegen ons” en legt uit waarom deze Westerse opstelling in de Arabische en moslimse wereld enkel tot nog grotere afkeer tegen het Westen zal leiden. Tevens hekelt hij het meten met twee maten: democratie en mensenrechten worden enkel aan de kaak gesteld wanneer dat de Westerse belangen ten goede komt. Een broodnodige nuancering.
2001, 79 pag., Euro 6,76
Contact (zie ned0930), Amsterdam, ISBN 9025416284


This page last updated on: 13-1-2015