INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Galeano, Eduardo
Titel: De aderlating van een continent
Sub titel: Vijf eeuwen economische exploitatie van Latijns-Amerika

Herdruk van dit standaardwerk over Latijns Amerika dat begin jaren zeventig tot de school van de afhankelijkheidstheorie werd gerekend. Galeano analyseert de effecten en de oorzaken van de onderontwikkeling in Latijns Amerika. De auteur toont hoe buitenlandse ondernemingen hoge winsten maakten in het gebied. Hij legt de politiek van de plaatselijke bourgoise uit, die er toe leidde dat er onevenwichtige kapitalistische gemeenschappen zijn ontstaan in Latijns Amerika. Het boek is al decennialang een standaardwerk voor iedereen die de werking van kapitalisme en exploitatie wil doorgronden.
2001, 400 pag., Euro 19,9
Van Gennep, Amsterdam, ISBN 9055153192


This page last updated on: 13-1-2015