INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Onbekend
Titel: Die Globalisierung des Migrationsregimes
Sub titel: Zur neuen Einwanderungspolitik in Europa (Materialien für einen neuen Antiimperialismus Heft 7 )

De discussie over de greencard in Duitsland was de eerste poging om een nieuwe omvattende immigratiepolitiek te lanceren. Nadat 30 jaar lang gepropageerd is dat de Europese boot vol is, is er nu ineens sprake van een halfvolle boot. De nieuwe migratiepolitiek wordt een mengeling van gecontroleerde immigratie en immigratieafweer. Zo worden de veiligheidsmaatregelen aan de EU buitengrenzen en de deportatiemachine verder geperfectioneerd en waar nodig uitgebreid. Het bekende nationalisme en racisme wordt daarbij gedeeltelijk afgelost door het moderne productiviteitsracisme. Niet afkomst, nationaliteit of huidkleur gelden als immigratiecriteria, maar productiviteit, opleiding en bruikbaarheid. Een omvattende, brede discussie over de nieuwe migratiepolitiek zal belangrijke consequenties voor de politieke praktijk van de anti-racistische vluchtelingenpolitiek hebben.
2001, 120 pag., Euro 14
Assoziation A, Berlin, ISBN 3935936028


This page last updated on: 13-1-2015