INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Dietrich Kittner
Titel: Kleine Morde – Grosse Morde – Deutsche Morde
Sub titel: Schriften der Erich-Mühsam-Gesellschaft

Zacht gezegd een merkwaardige geschiedenis: met alle respect voor Kittners engagement tijdens de Kosovo oorlog en voor zijn treffend sarcastische opmerkingen bijvoorbeeld over de onderzoeken na de brandaanslag in Lübeck. Het is desalniettemin onbegrijpelijk waarom een Mühsam Gezelschap haar prijs uitgerekend aan een tamelijk orthodox Marxist geeft. Die zich bijvoorbeeld door zijn aanvallen op de “Spontis” in de jaren ‘70 in Hannover niet echt geliefd heeft gemaakt.
1999, 77 pag., Euro 8,6
Erich Mühsam Gesellschaft c/o Kunsthaus, Lübeck, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015