INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Chomsky, Noam
Titel: Class War
Sub titel: The attack on working people (CD min.)

Bedrijven voeren met hun politieke bondgenoten een niet aflatende oorlog tegen de werkende klasse. Dit fenomeen komt niet alleen in de VS voor, maar ook in Canada, Europa en Australië. Sociale maatregelen worden ingeperkt of afgeschaft onder het mom van fiscale verantwoordelijkheid. Privatisering en de open markt zijn de mantra’s van de dag. De topmanagers zeggen dat de arbeiders hun riemen strakker moeten aantrekken, terwijl hun eigen inkomens groeien als kool. Inkomensongelijkheid is in de VS scherper dan in elk ander geïndustrialiseerd land, zelfs meer dan in GB. Het prestigieuze Manhattan herbergt grotere verschillen in rijkdom dan Guatemala. Arbeiders werken langer, produceren meer en verdienen minder. Niet eerder in de afgelopen 20 jaar zijn de lonen zo lang gestagneerd of zelfs gedaald. Ondertussen zijn de winsten nog nooit zo hoog geweest. Daar tegenover stelt Chomsky dat solidariteit geen abstract concept is, maar een vitaal en verenigend principe. Zijn analyses geven mensen gereedschap om zich te verdedigen.
1996, pag., Euro 13,6
AK Press, Edinburgh, ISBN 1873176279


This page last updated on: 13-1-2015