INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Gruen, Arno
Titel: Ein früher Abschied
Sub titel: Objektbeziehungen und psychosomatische Hintergründe beim Plötzlichen Kindstod

De medische wereld heeft de oorzaken van het plotselinge overlijden van kinderen (wiegendood) tot op heden niet kunnen ontrafelen. Strikt genomen is er geen ziekte constateerbaar met duidelijke oorzaken en een voorspelbaar verloop. De psychoanaliticus Arno Gruen heeft zich gewaagd aan een nieuwe wijze van begrijpen van dit fenomeen, onderbouwd met empirisch onderzoek. Zijn resultaten laten zien dat onze maatschappelijke levensomstandigheden – er zijn culturen waarin wiegendood niet optreedt – van doorslaggevend belang zijn voor dit probleem. Onze geïdealiseerde voorstelling van de moeder- en vaderrol weerhoudt ons ervan om te handelen naar onze daadwerkelijk beleefde gevoelens. Het naar het onbewuste verdrongen gevoel van de ouder verhindert dat de zuigeling een adequate objectrelatie opbouwt, een relatie die de zuigeling beschermt tegen hulpeloosheid en apathie. Zodoende kunnen psychosomatische processen beginnen die een kind acuut met de dood bedreigen.
1999, 211 pag., Euro 21
, , ISBN 3525458460


This page last updated on: 13-1-2015