INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Grau, Bernhard
Titel: Kurt Eisner
Sub titel: Eine Biographie

Grau is werkzaam bij het Beierse Staatsarchief en houdt zich al jaren bezig met de geschiedenis van de Duitse arbeidersbeweging en de geschiedenis van de stad München. Kortgeleden voltooide hij een lijvige biografie van de linkse sociaal democraat Kurt Eisner, die met name bekend werd als minister president van de Beierse republiek die eind 1918 werd uitgeroepen. Eisners leven heeft hij vanaf zijn geboorte gereconstrueerd. De nadruk ligt op de periode dat hij actief was als politiek commentator en geëngageerd journalist en zijn werkzaamheden als partijpoliticus. Eisners was een voorvechter van een vernieuwde sociaaldemocratie (binnen het verband van de Unabhängigen Sozialdemokraten – USPD – een linkse afsplitsing van de reformistische SPD) waarin ruimte geschept werd voor nieuwe vormen van politieke besluitvorming. Zijn politieke activiteiten en deelname aan de republiek zouden hem uiteindelijk zijn leven kosten. Hij werd op 21 februari 1919 door de zoon van een grootindustrieel doodgeschoten in het parlement. De moord op hem veroorzaakte een radicalisering van de toestand in Beieren die in april 1919 uitmondde in de in bloed gesmoorde Münchense radenrepublik. De auteur heeft voor het eerst gebruik kunnen maken van materiaal uit de nalatenschap van Eisner dat jarenlang in moeilijk toegankelijke (voormalige) DDR-archieven heeft gelegen.
2001, 651 pag., Euro 28,9
C.H. Beck, München, ISBN 9783406471582


This page last updated on: 13-1-2015