INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: De Vrije Ruimte
Titel: Laat 1000 vrijplaatsen bloeien
Sub titel: Onderzoek naar vrijplaatsen in Amsterdam

De discussie over de kwaliteit van steden, de samenstelling van steden en de rol van subcultuur en woon en werk vormen die afwijken van de norm is de laatste jaren sterk toegenomen. Maar niet alleen in Amsterdam speelt zich deze discussie af. In andere gemeenten maar ook binnen woningbouwverenigingen en in zijn algemeenheid bij mensen die zich met ruimtelijke ordening bezig houden wordt druk gediscussieerd. In `Laat 1000 vrijplaatsen bloeien' is de betekenis van vrijplaatsen voor Amsterdam onderzocht. Van 29 vrijplaatsen in Amsterdam is nagegaan hoe men daar de vrije markt buiten de deur tracht te houden. Zelfbeheer, zelfwerkzaamheid, mengvormen van wonen en werken, casco-verhuur en het exploiteren van openbare ruimtes, het zijn verschillende aspecten van de organisatie van vrijplaatsen die in het boek uitgebreid aan de orde worden gesteld. Sinds de jaren zestig zijn vrijplaatsen bij uitstek de plekken geweest waar zich nieuwe vormen van kunst, cultuur en maatschappijkritiek hebben ontwikkeld. Ook hebben ze een rol gespeeld bij het instandhouden van allerlei voorzieningen in buurten op een moment dat die van bovenaf werden wegbezuinigd. De vele honderden bedrijfjes, ateliers en organisaties die in de 29 onderzochte vrijplaatsen een plek hebben gevonden bewijzen het belang van die plekken in Amsterdam. Met `Laat 1000 vrijplaatsen bloeien' wil De Vrije Ruimte de discussie over de inrichting van de stad en de plek van vrijplaatsen daarin een nieuwe impuls geven. Ook te donloaden: http://www.vrijeruimte.nl/1000bloeien/index.html.
2001, 141 pag., Euro 10
De Vrije Ruimte, Amsterdam, ISBN 9080455636


This page last updated on: 13-1-2015