INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Monbiot, George
Titel: Captive state
Sub titel: The corporate takeover of Britain

George Monbiot, hoogleraar milieufilosofie en columnist van de Engelse krant de `Guardian’, heeft met dit boek de Engelse versie van Naomi Klein’s `No Logo’ geschreven. Hij schildert op inzichtelijke wijze hoe het internationale en Britse bedrijfsleven een steeds invloedrijker kracht wordt. Het boek geeft een groot aantal voorbeelden van op welke wijze het bedrijfsleven door middel van onder andere sponsoring zijn product aan de man probeert te brengen. Universiteiten die hun onderzoeksprojecten laten financieren door multinationals en zich bij de keuze van die projecten laten sturen door de belangen van die bedrijven. De zogenaamde democratie in Engeland blijkt ook op de achtergrond gestuurd door het bedrijfsleven. Beleidskeuzes worden bepaald door haar belangen. Het boek documenteert de corrumpering van politici en van de samenleving als geheel.
2000, 430 pag., Euro 13,95
Pan Books, London, ISBN 9780330369435


This page last updated on: 13-1-2015