INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Lazare, Bernard
Titel: L'Affaire Dreyfus
Sub titel: Une erreur judiciaire

Lang voor het beroemde 'J'accuse' van Emile Zola, schreef Bernard Lazare de onderhavige verdediging van kapitein Dreyfus, die - in 1894 - ten onrechte werd beschuldigd van landverraad. Met grote zorgvuldigheid brengt hij bewijzen voor de onsculd van de kapitein en ontrafelt hij de machinaties waarvan deze laatste het slachtoffer was. Maar vooral legt hij de nadruk op wat de oorzaak was van deze hele affaire: een virulent antisemitisme in het Franse leger en onder de burgerij.
1993, 81 pag., Euro 13,45
Editions Allia, Paris, ISBN 2904235647


This page last updated on: 13-1-2015