INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Goeb, Alexander
Titel: Er war sechzehn, als man ihn hängte
Sub titel: Das kurze Leben des Widerstandskämpfers Bartholomäus Schink

Bartholomäus Schink werd op zestienjarige leeftijd op 10 november 1944 in Köln (BRD) met vijf lotgenoten opgehangen. Hij (en de andere vijf) maakte(n) deel uit van de tiener-verzetsgroep de `Edelweiss-Piraten’.Deze groep bestond uit jongeren die zich al sinds de jaren dertig verzetten tegen het nazi-regime. Ze kwam voort uit de ongebonden jeugdbeweging, ze ging op straat de confrontatie aan met de Hitlerjugend en voerde tijdens de oorlog een partisanenstrijd tegen de Gestapo. Zij verborgen joden, hielpen gedeserteerde soldaten onderduiken en ondersteunden gevluchte dwangarbeiders. Tot op heden zijn de `Edewleiss-Piraten’ niet erkend als officiële verzetsstrijders tegen het nazi-regime. Geïllustreerd met vele foto’s en bevat tevens interviews met overlevenden.
2001, 184 pag., Euro 8,9
Rowohlt, Reinbek bei Hamburg, ISBN 9783499230264


This page last updated on: 13-1-2015