INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: L.U.P.U.S.-Gruppe, Autonome
Titel: Die Hunde bellen…
Sub titel: Eine Zeitreise durch die er Revolution und die militanten Kämpfe der er bis er Jahre

Naar aanleiding van het in mei 2001 in Berlijn begonnen proces tegen een groep mensen die ervan verdacht worden actief te zijn geweest in de Berlijnse cel van de Duitse gewapende-strijdgroep `Revoluzionäre Zellen’ (RZ), schreef de autonome L.U.P.U.S.-Gruppe een reconstructie van de geschiedenis van RZ. Vanaf het eind van de jaren zestig wordt de ontwikkeling van de RZ geschilderd tegen de achtergrond van de sociale en politieke ontwikkelingen in Duitsland. Uitgebreid wordt ingegaan op de hedendaagse kritiek op de RZ (die met name betrekking heeft op het vermeende anti-semitische karakter van diverse acties in het midden van de jaren zeventig) en hoe er destijds tegen die acties aangekeken werd vanuit de linkse scene. Tevens zijn in deze band diverse discussie-artikelen opgenomen die al eerder in Duitse bladen verschenen zijn. Met een uitgebreide chronologie.
2001, 190 pag., Euro 15,15
Unrast NIET GEBRUIKEN, Münster, ISBN 3897714086


This page last updated on: 13-1-2015