INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Walk, Heike & Achim Brunnengräber
Titel: Die Globalisierungswächter
Sub titel: NGOs und ihre transnationalen Netze im Konfliktfeld Klima

NGO’s (non-gouvernementele organisaties) gelden in bepaalde kringen sinds het begin van de jaren negentig als dragers van de hoop op maatschappelijke en politieke verandering. Als belangrijkste indicatie daarvoor wordt de toenemende samenwerking in globale netwerken aangevoerd. De auteurs gaan in deze bundel, aan de hand van de ontwikkeling van globale netwerken met betrekking tot klimaatbeheersing, na of deze veronderstelling ook terecht is. Tevens wordt door hen duidelijk gemaakt welke indammende en signaalfunctie deze NGO’s hebben. Nationale overheden en NGO’s hebben een soort wederzijdse afhankelijkheid ontwikkeld.
2000, 336 pag., Euro 26,75
Westfälisches dampfboot, Münster, ISBN 3896914855


This page last updated on: 13-1-2015