INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Pilbeam, Pamela
Titel: French Socialists Before Marx
Sub titel: Workers, Women and the Social Question in France

Velen nemen aan dat het socialistisch gedachtengoed eerst geboren werd met Marx en Engels. Dat is ten onrechte. Er zijn diverse denkers die als vroege voorlopers gezien kunnen worden van wat later als de socialistische beweging werd aangemerkt. Pilbeam, hoogleraar in de Franse geschiedenis aan de Londense universiteit, dook in de geschiedenis van de Franse voorlopers. De revue passeren onder andere Gracchus Babeuf, Louis Blanc, Etienne Cabet, Victor Considérant, Pierre-Josepf Proudhon, Jeanne Deroin, Pauline Roland en Auguste Blanqui. De issues die hem het meest interesseerden waren: revolutie, religie, onderwijs, de positie van vrouwen, arbeidersorganisatie en werk. Het boek stipt de overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende denkers aan. Het beschrijft de overgang van een socialisme gebaseerd op moraliteit naar een materialistisch, internationalistisch socialisme dat gebruik maakte van de retoriek van revolutie en klassenoorlog. Tevens gaat ze in op de praktische bijdragen die deze vroege socialisten leverden. Een waardevolle aanvulling op de sociale geschiedenis van het socialisme.
2000, 259 pag., Euro 20,75
Acumen, Teddington, UK, ISBN 9781902683171


This page last updated on: 13-1-2015