INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Voerman, Gerrit
Titel: De Meridiaan van Moskou
Sub titel: De CPN en de Communistische Internationale (1919-1930)

De Russische Oktoberrevolutie van 1917 werd in Nederland bejubeld door revolutionairen als Gorter, Pannekoek, Roland Holst, Wijnkoop, van Ravesteyn en Sneevliet. Hun partij, de 'Communistische Partij in Nederland', sloot zich aan bij de door Moskou geleide Communistische Internationale. In de jaren twintig raakte de CPH/CPN gevangen in het net van ideologische verwantschap, opgelegde discipline en financiele ondersteuning. Gaandeweg ging de Internationale zich steeds meer met haar Nederlandse sectie bemoeien. Van zelfstandigheid was in 1930 weinig meer over: Moskou wees zonder consultaties, eigenhandig de partijleiding aan. Nu de archieven van de Communistische Internationale, die ten tijde van de Sovjet-Unie potdicht zaten, geopend zijn, kan voor het eerst uit de doeken worden gedaan hoe de CPN haar autonomie verloor en een verlengstuk van Moskou werd. De'Meridiaan van Moskou' biedt echter meer dan dat: Voerman beschrijft ook, aan de hand van deels onbekende documenten, de ontnuchtering, de toenemende teleurstelling in de Sovjet-Unie en de groeiende kritiek van Gorter, Roland Holst en anderen, evenals de tijdelijke breuk van Wijnkoop met Moskou. Ook te downloaden onder: http://dissertations.ub.rug.nl/faculties/arts/2001/g.voerman/.
2001, 664 pag., Euro 35
L.J. Veen, Amsterdam, ISBN 9020456385


This page last updated on: 13-1-2015