INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Trojan TV
Titel: Climate Talks Money Talks
Sub titel: Stop talking - take your own action!

Deze video werd gemaakt in het kader van de klimaatconferentie in Den Haag in 2000. De Verenigde Naties falen in het echt aanpakken van de problemen. In plaats daarvan bieden ze een platform voor een lukratieve koehandel in koolstof-uitstoot-quota.
2000, pag., Euro 9,1
Organic Chaos Productions, Leiden, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015