INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Ignatiev, Noel
Titel: How the Irish became white
Sub titel:

De eerste Ierse immigranten in de Amerika's waren arme vluchtelingen, ze verkeerden vaak in vergelijkbare omstandigheden als vrije zwarten of soms zelfs slaven. Ignatiev (redacteur van het blad Race Traitor) beschrijft welke ontwikkelingen hun collectieve identiteit doormaakte, of dat bewuste keuzes waren etc. Feit is dat de zwarte Amerikanen aan een korter eindje trokken en er veel Ieren bij de politie werken, om wat losse conclusies te trekken. Bij lezing van het hele boek vallen er meer puzzelstukken op hun plaats en geeft het een verhelderend inzicht in de mechanismen die een nationale identiteit vormgeven.
1995, 233 pag., Euro 31,5
Routledge, New York, ISBN 0-415-91825-1


This page last updated on: 13-1-2015