INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Debord, Guy
Titel: Correspondance tome 2
Sub titel: Volume septembre 1960 - décembre 1965

“Wij slaan vaak een nogal scherpe toon aan, die echter niet aan ‘het volk’ is gericht, maar aan de zittende intelligentsia” (brief aan een zekere Lansard, eind 1964). “De mislukking van de staking [de Grote Algemene Staking van 1960-61 in België] is een verschrikkelijke teleurstelling, hoewel het verraad van de leiding [...] de laatste drie weken wel erg duidelijk werd - en dus ook de treurige afloop liet voorzien. Maar het spel was groots. Er is de kwestie van de macht gesteld, en meer nog de kwestie van wat de werkelijke aard is van de arbeidersmacht. Vanwaar de torpedering door Renard [vakbondsleider] die me tenslotte veel meer de belangen van het vakbondsmanagement lijkt uit te drukken dan een fundamentele onbekwaamheid op het gebied van de politiek.” (brief aan André Frankin, 24 januari 1961). “De officiële bijeenkomsten van ‘Pouvoir Ouvrier’ [gelieerd aan ‘Socialisme ou Barbarie’] hebben werkelijk iets homerisch, niet alleen vanwege de scheldpartijen van de goden die er elkaar tarten, maar ook vanwege een soort onsterfelijkheid van hun twist.” Twee citaten uit een uitgebreide correspondentie, die ons een ander beeld geven van de auteur in kwestie, dan de moderne geschiedschrijving in het algemeen laat zien.
2001, 315 pag., Euro 30,65
Librairie Arthème Fayard, Paris, ISBN 9782213604527


This page last updated on: 13-1-2015