INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Kristeva, Julia
Titel: De toekomst van een revolte
Sub titel:

Een geschiedenis van en lofzang op het begrip 'revolte'. "De revolte is ommekeer, verplaatsing, verandering maar ook terugkeer: ze is het krachtigste en veelbelovendste in onze cultuur"'. Door de persoonlijke inzet bij de revolte is er sprake van hoop, en hoop doet leven.
1999, 95 pag., Euro 5
Boom, Meppel/Amsterdam, ISBN 90-5352-531-9


This page last updated on: 13-1-2015