INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Habermas, Jurgen
Titel: De nieuwe onoverzichtelijkheid
Sub titel:

Dit boek geeft een representatieve indruk van Habermas' huidige opvattingen. In het titelessay levert Habermas kritiek op de welvaartsstaat, met name op de grote invloed van economie en staat op de moderne alledaagse leefwereld. In het volgende essays gaat hij in op de rol van de filosofie in verband met wetenschap en maatschappij, en biedt hij inzicht in zijn ethische opvattingen, met name over de verhouding tussen solidariteit en rechtvaardigheid en geeft hij een uiteenzetting van het grondbegrip communicatief handelen. Het boek besluit met een essay waarin Habermas zijn maatschappijtheoretische kernbegrippen, leefwereld en systeem, nader onder de loep neemt. Het boek heeft een inleiding van Michiel Korthals tevens redacteur van de bundel, die in vogelvlucht Habermas' complexe theorie schetst, waarbij ook kort kritiekpunten aan de orde komen.
1989, 168 pag., Euro 20,95
Boom (zie Ned0032), Meppel, ISBN 906009896


This page last updated on: 13-1-2015