INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Blondy, Alain
Titel: Geschiedenis van Cyprus
Sub titel:

De geschiedenis van Cyprus is uitermate ingewikkeld, want vele zeer uiteenlopende invloeden hebben er zich doen gelden omdat Oost en West elkaar hier al duizenden jaren ontmoetten en in botsing raakten. Vanaf de prehistorie tot aan de bronstijd was Cyprus de smeltkroes van een oude mediterrane cultuur, Fenicische, Syrische en Egyptische invloeden en Indo-Europese invloeden vanuit Griekenland. Het Egypte van de Ptolemaeen, Rome en daarna Byzantium wisten het eiland met succes te koloniseren. Het duurde tot de kruistochten en de onverwachte verovering van het eiland door Richard Leeuwenhart voordat er verandering kwam in het lot van Cyprus. De geschiedenis ervan werd er niet minder roerig om en die toestand gaat tot vandaag door. Dit boek beschrijft op een overzichtelijke manier de geschiedenis van Cyprus vanaf de prehistorie tot nu. Ruime aandacht wordt geschonken aan het Grieks-Turkse conflict en de Oost-Westrelaties.
2000, 128 pag., Euro 12,95
Voltaire, Den Bosch, ISBN 90-5848-170-0


This page last updated on: 13-1-2015