INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Ohrt, Roberto (red.)
Titel: Das grosse Spiel
Sub titel: Die Situationisten zwischen Politik und Kunst

“De situationisten tussen kunst en politiek”, de ondertitel van onderhavig boek, is meteen al in flagrante tegenspraak met wat de Situationistische Internationale voor ogen stond: de opheffing van zowel de politiek als de kunst als afgescheiden sectoren van de maatschappij. De meeste auteurs van deze verzameling artikelen zijn dan ook academici. Timothy Clark en Donald Nicholson -Smith behoorden ooit tot de Engelse sectie van S.I De laatste heeft ook de belangrijkste situationistisch geschriften in het Engels vertaald. Gilles Dauvé levert zijn kritiek op de S.I. vanuit de links-marxistische hoek van ‘Socialisme ou Barbarie’. En Odile Passot, specialiste van de moderne Franse litaratuur, beperkt zich tot een interpretatie van twee romans van Michèle Bernstein van rond 1960, die toen ook actief was in de S.I en bovendien met Guy Debord samenleefde.
2001, 221 pag., Euro 20,7
Nautilus, Hamburg, ISBN 3894013494


This page last updated on: 13-1-2015