INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Gilmore, John
Titel: Faces of the Caribbean
Sub titel:

Een boekje over de Cara´ben, waarin de schrijver een verhaal presenteert over de ontstaan van de culturele variatie in deze regio. Door de Spaanse verovering van delen van de Cara´ben en de politiek van de andere Europese machten Frankrijk, Nederland en met name Engeland, is allereerst de inheemse bevolking bijna uitgeroeid en ziijn vervolgens de plantages bevolkt met slaven en later contractarbeiders. Het gevolg is een regio waarin vele culturen zijn samengekomen, maar er wel een scheiding is blijven bestaan tussen de diverse etnische groepen als gevolg van de koloniale cultuur-politiek.
2000, 184 pag., Euro 23,15
Latin America Bureau, London, ISBN 189936532X


This page last updated on: 13-1-2015