INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Benjamin, Walter
Titel: Eenrichtingstraat
Sub titel:

Eenrichtingstraat is een samenstel van dromen, stellingen, invallen, aforismen en herinneringen-fragmenten die te zamen het grondplan vormen voor de filosofie van Walter Benjamin. Wandelend door een imaginaire straat gebruikt Benjamin de teksten op gevels, wegwijzers en uithangborden om een portret te schilderen van Duitsland in de jaren twintig. Eenrichtingstraat is een klassieke tekst uit het begin van de twintigste eeuw. Walter Benjamin schreef dit boek in de onzekere periode waarin de negentiende-eeuwse burgerlijke cultuur vervaagt zonder dat een nieuwe maatschappijvorm gestalte krijgt. Het is deze mengeling van verlies en verwachting die Benjamin onder woorden brengt.
1994, 116 pag., Euro 19,95
Historische uitgeverij, Groningen, ISBN 9789065541918


This page last updated on: 13-1-2015