INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Onbekend
Titel: Jaarboek der Sociale en Economische Geschiedenis van Leiden en omstreken 1999
Sub titel:

Het elfde Jaarboek van de Dirk van Eck Stichting bevat "weer voor elk wat wils", zoals het in het voorwoord staat. Zijn de meeste artikelen misschien vooral voor Leidenaren die in het verleden van hun stad geďnteresseerd zijn. Maar twee artikelen gaan over de klassensterijd: "Sociale onrust in Leiden. Deel II: 1895-1906", met als hoogtepunt natuurlijk de spoorwegstaking van 1903, uit een reeks artikelen van de hand van P.A.J. Otgaar en J.F.J.G. van Schaik. En het artikel van Nico Jassies, "Marinus van der Lubbe en Rijksdagbrand". Een uitgebreidere en geannoteerde versie van wat hij eerder in het Amsterdamse blad 'Ravage' publiceerde. De auteur verdedigt daarin, met overtuigende argumenten, van der Lubbe als degene die in zijn eentje en als een anti-kapitalistische daad - om de Duitse arbeiders wakker te schudden - eind februari 1933 de Rijksdag in brand stak. Iets wat van de Lubbe zelf ook steeds heeft volgehouden, ondanks de verschrikkelijke druk die er op hem werd uigeoefend, zowel door de communisten als door de nazi's, om toe te geven dat het om een anti-communistisch, respectievelijk anti-nazi complot ging. En natuurlijk kunnen zulke totalitaire systemen niet in andere termen denken, aangezien zij alleen maar met complotten bezig zijn. Het meest bijzondere aan het artikel is het nieuwe materiaal dat Jassies in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis vond over de internationale solidariteit rond van der Lubbe, en vooral de grote betrokkenheid van mensen als André Prudhommeaux, die de 'Werkloozenkrant', een autonoom blaadje waarin Van der Lubbe zijn standpunten naar voren bracht, in het Frans vertaalde.
2000, 215 pag., Euro 14,75
Dirk van Eck Stichting, , ISBN 90-73279-17-8


This page last updated on: 13-1-2015