INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Thalmann, Clara en Souchy, Augustin
Titel: Die lange Hoffnung
Sub titel: Erinnerungen an ein anderes Spanien

In 1983 maakten de Duitse anarcho-syndicalisten Augustin Souchy en Clara Thalmann voor het eerst na het einde van de Spaanse Burgeroorlog een reis door Spanje. Souchy was in de jaren dertig een vooraanstaande persoonlijkheid in de internationale anarchistische beweging en verrichtte tijdens de Spaanse Revolutie werkzaamheden voor de CNT. Clara Thalmann was links-marxiste en kwam samen met haar man Pavel Thalmann naar Spanje in 1936. Clara sloot zich aan bij de Durutti Colonne. Ze gingen naar Spanje op uitnodiging van medewerk(st)ers van de Medienwerkstatt Freiburg om een rondreis te maken langs historische plaatsen uit de Spaanse Burgeroorlog en op zoek naar sporen van de sociale revolutie die al ver voor het eind van de burgeroorlog in de kiem was gesmoord. Het boek is een collage van reisverslagfragmenten, biografische aantekeningen, interviews, filmtekst, documenten, foto’s en gedachtenkronkels van de medewerk(st)ers van Medienwerkstatt Freiburg.
1985, 210 pag., Euro 11,7
Medienwerkstatt Freiburg/Trotzdem Verlag, Grafenau, ISBN 3922209548


This page last updated on: 13-1-2015