INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Schafranek, Hans
Titel: Das kurze Leben des Kurt Landau
Sub titel: Ein österreichischer Kommunist als Opfer der stalinistischen Geheimpolizei

Deze kloeke gebonden biografie, geïllustreerd met een groot aantal foto’s, over het leven van de Oostenrijkse communist Landau (1903-1937), is tevens de geschiedenis van de voortschreidende stalinisatie van de internationale communistische beweging. Landau heeft een kort maar bewogen leven geleid. Op jonge leeftijd kwam hij in de communistische beweging van Oostenrijk terecht. Rond zijn twintigste levensjaar belandde hij in de Kommunistische Partei Österreichs (Opposition), een trotskistisch geöriënteerde afsplitsing van de officiële communistische partij van Oostenrijk. Eind jaren twintig wordt hij Trotski’s `gezant’ in Berlijn, maar al spoedig krijgt hij onenigheid met Trotski. Na de machtsovername door de nazi’s wordt hij actief in de Funke-groep. Midden jaren dertig houdt hij zich uitgebreid bezig met de golf van showprocessen die in de Sovjet Unie plaatsvinden, waarbij de laatste opposanten van Stalin binnen de CPSU werden `opgeruimd’. Met het uitbreken van de Spaanse Burgeroorlog vertrekt Landau naar Spanje en wordt actief bij de links-communistische POUM, die samen met delen van de anarchistische CNT-FAI tevergeefs poogt een sociale revolutie door te voeren. Landau komt midden in de heftige straatgevechten terecht die in mei 1937 in Barcelona plaatsvinden en waarbij de centrale regering, en met name de stalinistische PCE, de sociale revolutie de nek omdraaide. Landau werd in september 1939 ontvoerd door de Russische geheime dienst GPOe en vermoord.
1988, 609 pag., Euro 23,5
Verlag für Gesellschaftskritik, Wien, ISBN 3900351902


This page last updated on: 13-1-2015