INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Informationsstelle Guatemala
Titel: Guatemala Flüchtlinge kehren zurück.
Sub titel:

Herfst 1992 waren de onderhandelingen tussen de vluchtelingen-woordvoerders en de regering in Guatemala in een zeer concrete fase. Na meer dan 10 jaar ballingschap in Mexico, bereidden de vluchtelingen uit Guatemala hun terugkeer voor. Het eerste deel van het boek laat foto's van Herby Sachs zien uit verschillende vluchtelingenkampen in Mexico en Nenton, een van de toekomstige vestigingsgebieden in Guatemala. Parallel hieraan vertellen vluchtelingen hun verhaal, hun vlucht begin 80-er jaren, de vaak ondragelijke leefomstandigheden in de kampen in Mexico en hun wens om uiteindelijk naar Guatemala terug te keren. Ondertussen heeft de georganiseerde, collectieve terugkeer allang plaatsgevonden. Dorothea Schuetze heeft deze terugkeer gedocumenteerd met foto's. De teksten die net als de foto's een eigen verhaal vertellen, komen wederom uit gesprekken met vele vluchtelingen in Mexico en Guatemala. Bewust werden de gesprekken niet becommentarieerd om de authenticiteit van de geuite wensen, hoop en angsten, maar ook de uitdrukking van kracht en vastberadenheid te bewaren.
1993, 98 pag., Euro 17,8
Trotzdem verlag, Grafenau, ISBN 3-922209-47-5


This page last updated on: 13-1-2015