INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Marable, Manning
Titel: How Capitalism underdeveloped Black America
Sub titel: Problems in Race, Political Economy, and Society

Een klassieke studie pver racisme en klassenstrijd in de Verenigde Staten. Het is standaardlectuur geworden voor colleges over Afro-amerikaanse politiek en geschiedenis evenals voor duizenden politieke activisten sinds de jaren 1980. In deze nieuwe, bijgewerkte versie, onderzoekt Marable nieuwe ontwikkelingen in de politieke economie en het racisme in de Verenigde Staten. Een derde van het boek bevatl nieuw materiaal en Marable heeft tevens de grafieken en tabellen bijgewerkt aan de ha nd van de laatste informatie over Afro-amerikaanse armoede, gezondheid, arbeid, onderwijs en uitgaven, evenals andere demografische gegevens.
2000, 353 pag., Euro 21,4
South End Press, Boston, ISBN 896085791


This page last updated on: 13-1-2015