INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Hooks, Bell
Titel: Feminism is for Everybody
Sub titel: Passionate Politics

Bell Hooks is auteur van vele kritische boeken over de politiek van ras, rolpatroon, klasse en cultuur. In dit geëngageerde en provocerende boek introduceert Bell Hooks een feministische theorie. Het boek omvat thema's als recht op voortplanting, geweld, ras, klasse en arbeid. Met haar gebruikelijke eerlijkheid pleit Hooks voor een feminisme dat vrij is van verdeeldheid zaaiende barrières. In haar optimistische taal zet Hooks ons aan alternatieven te eisen voor de patriarchale, racistische en homofobe cultuur en om een andere toekomst voor te stellen. Hooks spreekt allen toe die zoeken naar ware bevrijding. Zij vraagt de lezers om naar het feminisme te kijken in een nieuw licht, om te zien dat het alle levens raakt. Hooks toont aan dat het feminisme, verre van een uit de mode geraakt concept te zijn of slechts bestemd voor een intellectuele elite, inderdaad voor iedereen is.
2000, 141 pag., Euro 16,95
South End Press, Boston, ISBN 896086283


This page last updated on: 13-1-2015