INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: McGowan, David
Titel: Derailing Democracy
Sub titel: The America the Media don't want you to see

Is Amerika het baken van de vooruitgang? Dat is hoe de reguliere media het willen doen voorkomen. Maar in dit boek heeft de auteur een aantal verontrustende feiten bij elkaar gebracht die wijzen op onheilspellende trends. Wist je dat de V.S. het hoogste aantal gevangenen op `death-row’ heeft zitten? (3.300); dat de V.S. één van de twee landen is die een uitspraak van het Internationale Gerechtshof tart? (m.b.t. Nicaragua 1986) - het andere is Irak; dat 133 landen - inclusief nagenoeg alle bondgenoten van de V.S. - een overeenkomst hebben getekend om landmijnen uit te bannen, terwijl de V.S. er op staat de productie ervan voort te zetten. Sinds begin jaren 1990 zijn er meer dan 60 gevallen gerapporteerd van gevangenen die zijn gestorven nadat zij zijn blootgesteld aan pepperspray., etc., etc.
2000, 240 pag., Euro 15,9
Common Courage Press, Monroe, ISBN 1567711848


This page last updated on: 13-1-2015