INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Elling, Agnes & Gusta Schoenmaker
Titel: Het privé wordt publiek
Sub titel: Waar blijft de tijd voor zorg?

Onder het motto 'Het persoonlijke is politiek' brachten de vrouwen van de Tweede Feministische Golf hun eisen onder de aandacht van het publiek. Een van de belangrijkste eisen was het recht op werk. Nu, dertig jaar later, is dit motto verworden tot 'Het private wordt publiek'. Het recht van vrouwen op ontplooiing, scholing en werk buitenshuis is nu een plicht en wordt duur betaald met het opgeven van zorgarbeid in de privé-sfeer. Deze zorgarbeid leidt nu tot wildgroei in betaalde kinderopvang, commerciële huishoudelijke diensten en excessieve uitbreiding van betaalde zorg voor hulpbehoevenden. Een groeiend aantal vrouwen voelt zich danig bekocht door de huidige gang van zaken en de toekomstplannen zoals verwoord in de vier Toekomstscenario's voor Herverdeling van Onbetaalde Arbeid. Net als tijdens de Tweede Feministische Golf zullen vrouwen opnieuw hun recht op moeten eisen. Namelijk het recht op de vrije keuze om zorg privé te houden. In deze nieuwe uitgave van Etna worden de vier Toekomstscenario's nogmaals gewogen en geeft Etna een aantal beproefde ingrediënten en onmisbare smaakmakers voor een alternatief en voedzaam scenario. De schrijfsters, die deel uit maken van Etna 'tussen gasfornuis en vulkaan', ontwikkelden een bijbehorend kwartetspel. Samen met andere Etna-vrouwen geven ze gevraagde en ongevraagde adviezen, o.a. t.a.v. zorgarbeid.
, 47 pag., Euro 6,8
CISO & Etna 'tussen gasfornuis en vulkaan', Utrecht, ISBN 9071003910


This page last updated on: 13-1-2015