INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Proll, Astrid
Titel: Hans und Grete
Sub titel: Die RAF 1967-1977

Fotoboek dat de geschiedenis van de eerste tien jaar van de Rote Armee Fraktion (RAF) in beeld brengt. Astrid Proll behoorde zelf tot de allereerste generatie RAF-militanten en maakte deel uit van de beginkern van Gudrun Enslin, Andreas Baader, Ulrike Meinhoff, Holger Meins, Irmgard Müller en vele anderen. Het boek toont behalve de bekendere fot’s van rechtzaken en arrestaties, ook veel beeldmateriaal van gezamenlijke activiteiten, reizen, demonstraties, enz. Met een kort voor- en nawoord van de samenstelster.
2004, 140 pag., Euro 21,85
Aufbau Verlag, Berlin, ISBN 9783351025977


This page last updated on: 13-1-2015