INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Blatt, Martin Henry
Titel: Free Love and Anarchism
Sub titel: The biography of Ezra Heywood

De Amerikaan Ezra Heywood (1829-1893) was een onvermoeibaar propagandist voor de vrije liefde, de afschaffing van het huwelijk, vrouwenrechten (waaronder het recht op geboortebeperking), afschaffing van de slavernij (ook die van vrouwen binnen het huwelijk). Heywoods anti-autoritaire gedachtengoed stuitte op veel weerstand in het Victoriaanse klimaat dat in de tweede helft van de negentiende eeuw in de VS heerste. Tot twee maal toe werd Heywood voor zijn propagandawerk in de bajes gestopt. Blatt dook in de activiteiten van Heywood en beschrijft ze met een aanstekelijke precisie. Voorheen redigeerde Blatt een uitgave van het verzameld werk van Ezra Heywood.
1989, 207 pag., Euro 11,55
University of Illinois Press, Urbana, ISBN 252016386


This page last updated on: 13-1-2015