INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Hutnyk, John
Titel: Critique of Exotica
Sub titel: Music, Politics and the Culture Industry

Binnen de etnografische studies en popculturele academia is dit een bijzonder boek, het politiseert de positie van Aziatische pop artiesten en plaatst ze in een breder kader. De schrijver beargumenteerd waarom het niet genoeg is om als etnische minderheid zichtbaar, gelijk bedeeld en populair te kunnen zijn. De aanpak van achterliggende sociaal-economische ongelijkheden en het opkomen voor 'gekleurde' belangen zijn belangerijker dan een lofzang op de multiculterele samenlevings hype. Aan de hand van artiesten als Asian Dub Foundation, Fun^Da^Mental en Apache Indian kijkt de auteur naar de rol van muziek als amusement, organisatorisch platform en politieke spreekbuis.
2000, 258 pag., Euro 25,85
Pluto Press, London, ISBN 0-7453-1549-6


This page last updated on: 13-1-2015