INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Nietzsche, Friedrich
Titel: Hammer of the Gods
Sub titel: Apocalyptic texts for the criminally insane

In deze subjectieve bloemlezing c.q. interpretatie komt Nietzsche aan bod als radicaal futuristische onheilsprofeet. De visionaire filosoof die de gekte van de huidige samenleving voorspelde en bij voorbaat verwierp. De tegenstander van de staat en de kudde. Nietzsche als de filosoof met de hamer.
1996, 235 pag., Euro 19
Creation Books, London, ISBN 1-871592-46-1


This page last updated on: 13-1-2015