INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Fitzpatrick, Sheila & Yuri Slezkine
Titel: In the Shadow of Revolution
Sub titel: Life Stories of Russian Women from to the Second World War

Geschiedschrijving betreft meestal mannen, zeker waar het politieke ontwikkelingen in een land betreft. De geschiedschrijving over de voormalige Sovjet Unie is daarop geen uitzondering. De hier bijeengebrachte teksten zijn daarentegen de neerslag van een speurtocht ( literaire) memoires, interviews, toespraken in het openbaar, ingezonden brieven in kranten en tijdschriften, waarin vrouwen hun visie geven op de eerste twintig jaar na de Russische Revolutie. Aan het woord komen partijmilitanten, boerinnen, bannelingen, oppositievoersters zowel binnen als buiten `de Partijí, huisvrouwen en ingenieurs. De herinneringen van de vrouwen zijn in drie chronologische blokken verdeeld: Revolutie en Burgeroorlog (1917-1920); de periode van de Nieuwe Economische Politiek (1921-1928) en het Stalin-tijdperk tot het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.
2000, 434 pag., Euro 32,95
Princeton University Press, Princeton, NJ, ISBN 0-691-01949-5


This page last updated on: 13-1-2015