INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Grupos Autónomos
Titel: Comunicados de la Prisión de Segovia
Sub titel: Y otros llamamientos a la guerra social

Spaanse, uitgebreide heruitgave van een bundel die begin jaren 1980 in Frankrijk, Nederland en Duitsland verscheen. Hij bevat oproepen van destijds in Segovia (Spanje) gevangen zittende leden van autonome groepen, die in het post-Franquistische Spanje de farce van de parlementaire democratie gewapenderhand te lijf gingen. De teksten worden voorafgegaan door een inleiding waarin het ontstaan van die groepen, hun ideeën en hun verhouding tot organisaties zoals onder andere de CNT, uit de doeken wordt gedaan. Tevens zijn fotokopieën van krantenartikelen uit die periode opgenomen, evenals een interview door eveneens gevangen zittende leden van de Iberische Federatie van Anarchistische Groepen (FIGA). Een enigszins anders samengestelde Nederlandstalige versie van dit boek is ook nog steeds leverbaar onder de titel `Oproepen uit de gevangenis van Segovia' van de Coördinatie van Autonome Groepen in Spanje (zie elders).
2000, 88 pag., Euro 5,65
Muturreko Burutazioak/El Lokal, Barcelona, ISBN 848845578X


This page last updated on: 13-1-2015