INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Smit, Jan-Paul
Titel: Duistere machten
Sub titel: Cargill en andere agro-concerns bedreigen de boeren, de wereld, ons eten

Doorspekt met een groot aantal citaten, interviewfragmenten en krantenknipsels, schildert Jan-Paul Smit (actief als medewerker bij Milieudefensie) de aardverschuivingen die er op nationaal en mondiaal vlak hebben plaatsgevonden in de landbouw. Wat globalisering betekent voor de landbouw(ers) wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van praktijkvoorbeelden, waarbij ook veel aandacht wordt geschonken aan bewegingen van weerbarstige boeren buiten Europa. Verschaft tevens inzicht in de werkwijze en doelstellingen van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), multinationals zoals Cargill, en bevat een uitgebreide lijst van adressen en bronnen met betrekking tot de behandelde thema’s.
2000, 241 pag., Euro 8
Agri & Cultuur, Amsterdam, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015