INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Raymond, Janice
Titel: Die Fortpflantzungsmafia
Sub titel:

Het gaat hier om de vertaling (naar het duits) van een boek uit 1993. Een beetje belegen dus al, maar niet minder aktueel. Sinds baby Louise in 1978 als eertste baby uit een in-vetro bevruchting werd geboren, hebben door het onderzoeken en manipuleren van genen, verfijning van de "voortplantingstechnieken" en het prenatale bepalen van geslacht, mogelijke ziektes e.d. hjet beeld van het maakbare kind laten ontstaan: iedereen kan altijd een wenskind "maken". Vooral in de "westerse" landen werd het op deze manier mogelijk gemaakt dat vrouwen op steeds oudere leeftijd kinderen kunnen baren. Gelijkertijd werd de vruchtbaarheid van vrouwen in de niet geindustraliseerde landen binnen perken gesteld.
1995, 295 pag., Euro 22,45
Frauenoffensive, München, ISBN 3-88104-267-9


This page last updated on: 13-1-2015