INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Kassimeris, George
Titel: Europe's Last Red Terrorists
Sub titel: The Revolutionary Organization November

De Griekse journalist Kassimeris schreef dit vlot leesbare boek over de Griekse communistische stadsguerrillagroep `Revolutionare Organisatie 17 November’ (N17). Sinds 1975 is deze organisatie actief en pleegde, afgezien van enkele rustige jaren, een indrukwekkende rij aanslagen op onder andere Griekse en Amerikaanse militairen, op Turkse diplomaten en filialen van multinationals. Tot het uitkomen van dit boek was er nog nooit iemand van deze groep opgepakt. Kortgeleden werd echter een Griek, die al sinds jaren illegaal in Nederland verbleef, opgepakt en beschuldigd van lidmaatschap van deze groep. Kassimeris beschrijft de Griekse politieke context waarin deze groep ontstaan is, werpt zijn licht op de radicaal linkse scene (van communistische snit), gaat in op de tactiek, doelwitten, doeleinden en ideologie van N17, zoals die te destilleren vallen uit hun communiqués en manifesten. Tevens belicht hij de wijze waarop de Griekse overheid de groep heeft pogen te bestrijden met onder andere een draconische antiterrorisme wetgeving.
2000, 262 pag., Euro 19
Hurst & Co, London, ISBN 9781850654674


This page last updated on: 13-1-2015