INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Alba, Victor
Titel: Histoire du POUM
Sub titel: Le Marxisme en Espagne -

Victor Alba was in de jaren dertig actief in de links-communistische, Spaanse partij Partido Obrero de Unificación Marxista (P.O.U.M.]). In 1975 publiceerde hij onderhavige, uitputtende geschiedenis van deze parti,j, die in het eerste jaar van de Spaanse Burgeroorlog, met name in Catalonië, een belangrijke rol speelde. De POUM kwam voort uit een fusie van het Bloque Obrero, geleid door Joaquín Maurín, en een linkse afsplitsing van de Spaanse Communistische Partij (PCE) geleid door Andrés Nin. De POUM stond voor onafhankelijke arbeidersactie die rekening hield met de Spaanse realiteit. Deze onafhankelijke opstelling en de nauwe samenwerking met de radicale tak van de anarcho-syndicalistische CNT-FAI kwam de POUM op de vijandschap van de Spaanse middenklasse, de centrale regering en de Stalinistische PCE te staan. In de meidagen van 1937 werd de POUM, samen met de radicale tak van de CNT-FAI, de nek omgedraaid door een interne coup in het republikeinse kamp, aangestuurd vanuit Moskou. Zeer gedetailleerd beschrijft Alba zowel de politieke geschiedenis en ideeën, als de `Werdegang’ van deze radicale links-communistische stroming.
2000, 415 pag., Euro 27
Ivrea, Paris, ISBN 285184041


This page last updated on: 13-1-2015