INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Proudhon, Pierre Joseph
Titel: Die Bekenntnisse eines Revolutionärs
Sub titel: Um zur Geschichtsscheibung der Februarrevolution beizutragen

Deze mémoires van de Franse anarchist Proudhon tonen de omstreden man (bekend om zijn virulente antisemitisme en vrouwonvriendelijkheid) zowel als een man van de daad als van scherpe analyses (“eigendom is diefstal” is Proudhons bekendste stelling). Zijn herinneringen schilderen hoe hij tot zijn anti-autoritaire gedachtegoed is gekomen. Tevens gaat hij uitgebreid in op zijn botsingen met tijdgenoten zoals de staatssocialist Louis Blanc en de communist Cabet.
2000, 259 pag., Euro 14,5
AV'88, Frankfurt am Main, ISBN 3980640744


This page last updated on: 13-1-2015