INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Bootsma, Peter
Titel: De Molukse Acties
Sub titel: Treinkapingen en Gijzelingen - 1970-1978

Voor het maken van de vierdelige tv-documentaire 'Dutch Approach' over de Molukse acties in de periode 1970-78 werd uitgebreid onderzoek gedaan. Van het verzamelde materiaal maakte de auteur gebruik voor het samenstellen van het onderhavige boek. Het beschrijft de betrokkenheid van Nederland bij de Molukse Zaak die ontstond na de evacuatie naar Nederland van enkele duizenden Molukse voormalige KNIL-militairen uit het gedekoloniseerde Indonesi. Deze Molukkers streefden naar een onafhankelijke Molukse republiek. In Nederland werden ze voor een groot deel opgeborgen in voormalige concentratiekampen (zoals Vught en Westerbork) en hun ideaal werd genegeerd. Met de dood van de Molukse president en guerrillaleider Sumoukil in 1967, radicaliseerden de Molukse jongeren van de tweede generatie. In het boek komen de daarop volgende acties, bezettingen en gijzelingen uitgebreid aan de orde. Zowel Molukkers als Nederlanders, politici en wetenschappers, gijzelaars en gegijzelden komen aan het woord en zo ontstaat een vrij compleet beeld van deze turbulente periode van de nationalistische strijd van de Molukse jeugd.
2000, 398 pag., Euro 22,9
, , ISBN 9053526455


This page last updated on: 13-1-2015