INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Briggs, Robin
Titel: Heksenwaan
Sub titel: De sociale en culturele geschiedenis van hekserij in Europa

In dit boek een soort samenvatting van de wetenschappelijke bevindingen van de laatste twintig jaar over de heksenvervolging, aangevuld met eigen onderzoek van deze Oxfordse historicus. Alhoewel "hekserij" iets van alle tijden is, bleef de systematische juridische vervolgung van heksen beperkt tot een relatief korte periode (historisch bekeken) . In die periode kon je iemand die je niet aanstond van hekserij beschuldigen. Zulke beschuldigingen betroffen altijd mensen uit de naaste omgeving. En je onschuld bewijzen was zo goed als onmogelijk. Angst voor heksenvervolging hield iedereen in zijn ban.
2000, 482 pag., Euro 36,25
Agora, Kampen, ISBN 90-391-0823-4


This page last updated on: 13-1-2015