INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Turney, Jon
Titel: Frankenstein's Footsteps
Sub titel: Science, Genetics and Popular Culture

Tweehonderd jaar geleden schreef Mary Shelley haar verhaal over Frankenstein, in de tijd dat de grootvader van Charles Darwin wetenschappelijke experimenten uitvoerde. Aan de grond van dit horror verhaal liggen diepe menselijke angsten en dromen over biologische vooruitgang. Terwijl 'Frankenstein' een puur (populair) literair boek is, heeft het samen met andere geschriften van hetzelfde genre ons huidige begrip van- en moreel inzicht in het debat over de wenselijkheid van klonen, genetische manipulatie e.d. sterk bepaald, aldus Jon Turney: “My premise is that fictional representations matter, that the science and technology we ultimately see are partly shaped by the images of the work which exist outside the confines of the laboratory report or the scientific paper.”
1998, 276 pag., Euro 43,85
Yale University Press, New Haven/London, ISBN 300074174


This page last updated on: 13-1-2015