INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Arndt, Susan
Titel: Feminismus im Widerstreit
Sub titel: Der afrikanische Feminismusdiskurs

Een uitgebreide analyse van de huidige feminismediscussie in Afrika. Het feminisme in Afrika heeft een moeilijke positie. Naast de gebruikelijke vooroordelen, benaderen velen het feminisme met een kritische afstand. De reden is vaak dat het witte, westelijke feminisme te Eurocentrisch is en bovendien dat de geslachtsverhoudingen als een apart thema gezien worden, los van andere sociale, politieke, economische en culturele vormen van discriminatie. Afrikaanse feministes hebben alternatieven ontwikkeld (womanism, stiwanism). Susan Arndt's besprekingen worden in de Afrikaanse vrouwenliteratuur goed ontvangen. De schrijfsters die Arndt naar voren haalt, lopen uiteen van verzoeningsgezinde optimisten tot militante schrijfsters. Ze maakt duidelijk dat het Afrikaanse feminisme ook een uitdaging is voor het witte feminisme.
2000, 220 pag., Euro 12,7
Reihe Feministische Wissenschaft, , ISBN 3-89771-201-6


This page last updated on: 13-1-2015