INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Buysen, Arianne
Titel: De Filippijnen
Sub titel: Aandacht voor een vergeten Archipel

In zeven hoofdstukken wordt een beeld geschetst van de geschiedenis, bevolking en problematiek rond mijnbouw, landhervormingen, schulden, vluchtelingen en mensenrechten. Het boekje is de afsluiting van de eerste fase van het nieuwe Filippijnen-project van het Vredesbureau. In de tweede fase wordt dieper ingegaan op de specifieke problemen daaromtrent.
2000, 83 pag., Euro 6,8
Vredesbureau Eindhoven, Eindhoven, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015