INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Fröse, Marlies W. & Ina Volpp-Teuscher (red.)
Titel: Krieg, Geschlecht und Traumatisierung
Sub titel: Erfahrungen und reflexionen in der Arbeit mit traumatisierten Frauen in Kriegs- und Krisengebieten

In 1998 vond n.a.v. het 5-jarig bestaan van Medica Mondiale een congres plaats met als thema 'Oorlog, geslacht en traumatisering. Monica Hauser, die in 1996 een Bondskruisje van verdienste afwees vanwege het uitzetten van Bosnische vluchtelingen door de BRD, schrijft over het ontstaan van Mediac Mondiale, naar aanleiding van de berichten over de systematische verkrachting van vrouwen in het oorlogsgebied Bosnië:"Het was onze verantwoordelijkheid om hen te ondersteunen en hun aanklacht voor altijd hoorbaar te maken. Dit geldt tevens voor alle andere vrouwen, uit Somalië, Oeganda, Tsjetsjenië, Indonesië, Kosovo… daarom hebben wij in 1993 Medica opgericht.” Sindsdien bestaan het bureau Medica Keulen en het vrouwentherapiecentrum Medica Zenica in Bosnië-Herzegovina. Het doel van Medica Mondiale is “ondersteuning van de overlevenden, het achterhalen van de namen van de misdadigers en daders, het veranderen van onderlinge verhoudingen het beïnvloeden van de politiek.” De bijdragen aan het congres zijn nu in boekvorm verschenen.
1999, 276 pag., Euro 22,6
IKO, Frankfurt am Main, ISBN


This page last updated on: 13-1-2015