INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: CILIP
Titel: Community policing
Sub titel: Bürgerrechte und Polizei Heft 64 (Nr. 3/1999)

Themanummer van het tijdschrift `Bürgerrechte und Polizei/CILIP’ rondom het thema `community policing’. Hierbij gaat het om een internationale trend waarbij politie en justitie zich steeds dieper in woongemeenschappen nestelen. Er wordt een nieuwe verstandhouding gekweekt tussen burgers en politie, zodat de burger meer met de politie gaat samenwerken. Het is de nieuwe vorm van lokaal veiligheidsbeleid. Diverse aspecten van deze nieuwe benadering worden belicht en er worden praktijkvoorbeelden uit Duitsland en de Verenigde Staten gegeven.
2000, 110 pag., Euro 6,25
CILIP/Bürgerrechte & Polizei, Berlin, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015